Shop The Jeeves Store

牛骨製衣物刷

呢啲優雅嘅木製裝刷子用牛角製成,經過手工拋光,呈現出柔和嘅光澤。 由世間上最好嘅刷子製造商之一用英國山毛櫸木同天然豬鬃毛製成。 天然刷毛對你嘅精美衫更友好,因此唔太可能造成傷害。
材料: 天然豬毛,牛角,山毛櫸木。
大小: 200 毫米 × 35 毫米

$450.00

所有價格均以港幣顯示

香港中文